Khắc Tên Bình Giữ Nhiệt – Thế Giới Bình Nước

Khắc Tên Bình Giữ Nhiệt

Khắc Tên Bình Giữ Nhiệt

  • 1 bình: 50,000đ/ 1 tên hoặc logo 1 mặt 1 vị trí

  • Thêm icon hoặc khắc 2 vị trí hoặc 2 mặt: + 20,000đ/ 1 bình

  • Thời gian: 3 - 7 ngày

  • Khách khắc trên 5 bình có thể ghé shop nhận sau 7h tối hôm sau

  • Phạm vị khắc tối đa: Ngang 3 cm Cao 10 cm

Khắc Tên Bình Giữ Nhiệt

Khắc Tên Bình Giữ Nhiệt

Khắc Tên Bình Giữ Nhiệt

Khắc Tên Bình Giữ Nhiệt