Ly nhựa đổi màu 700ML N253 – Thế Giới Bình Nước

Ly Nhựa Đổi Màu 700ML N253

Lưu ý: Chỉ ly màu trong nắp xanh đổi màu còn ly đen không đổi màu

Nhựa BPA FREE

Ly nhựa đổi màu 700ML

Ly nhựa đổi màu 700ML

Ly nhựa đổi màu 700ML

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng