Ống Hút Silicon dẻo dễ vệ sinh O14 – Thế Giới Bình Nước

Ống Hút Silicon dẻo dễ vệ sinh O14

Đường kính: 0.9 cm

Cao: 24 cm

 

Ống Hút Silicon dẻo dễ vệ sinhỐng Hút Silicon dẻo dễ vệ sinh

Ống Hút Silicon dẻo dễ vệ sinh

Ống Hút Silicon dẻo dễ vệ sinh

Ống Hút Silicon dẻo dễ vệ sinh

Ống Hút Silicon dẻo dễ vệ sinh

 

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng