Sỉ In Logo Ly Sứ Gần 400ML Kèm Hộp LS2 – Thế Giới Bình Nước

Sỉ In Logo Ly Sứ Gần 400ML Kèm Hộp LS2

Giá sỉ áp dụng: 100 ly

Số lượng < 100 ly giá sẽ cao hơn

Giá chưa bao gồm phí in (nếu in thêm logo)

+ Ly Sứ: 8.5 x 13 cm

+ Kích thước hộp quà đơn: 21 x 11 x 18cm

+ Kích thước hộp quà đôi: 32 x 11x 20cm

Sỉ In Logo Ly Sứ Gần 400ML Kèm Hộp

Sỉ In Logo Ly Sứ Gần 400ML Kèm HộpSỉ In Logo Ly Sứ Gần 400ML Kèm HộpSỉ In Logo Ly Sứ Gần 400ML Kèm HộpSỉ In Logo Ly Sứ Gần 400ML Kèm HộpSỉ In Logo Ly Sứ Gần 400ML Kèm HộpSỉ In Logo Ly Sứ Gần 400ML Kèm Hộp

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng