Túi Đựng Hộp Cơm Giữ Nhiệt Kiểu Hàn Quốc H130 – Thế Giới Bình Nước

Túi Đựng Hộp Cơm Giữ Nhiệt Kiểu Hàn Quốc H130

Cao 24 cm

Ngang 22 cm

Dày 13.5 cm

Túi Đựng Hộp Cơm Giữ Nhiệt Kiểu Hàn Quốc Túi Đựng Hộp Cơm Giữ Nhiệt Kiểu Hàn Quốc Túi Đựng Hộp Cơm Giữ Nhiệt Kiểu Hàn Quốc

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng